Ιατρικό Disclaimer


Στο περιεχόμενο του τόπου περιλαμβάνονται πληροφορίες και συστάσεις που αφορούν την υγεία, τη γυμναστική με βάρη και τη διατροφή. Οι πληροφορίες που θα βρείτε στο δικτυακό μας τόπο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και όπως συμβαίνει με όλες τις πηγές μη επιστημονικής πληροφόρησης, ο δικτυακός τόπος www.bodybuildingradio.gr δεν παρέχει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές. Επομένως, καμία απόφαση ή πρακτική γύρω από την υγεία σας δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα βρείτε στον τόπο μας, εκτός αν επιβεβαιωθεί από τον προσωπικό σας γιατρό ή αθλίατρο.

Το Bodybuilding Radio.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί, έμμεσα ή άμεσα, σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού της τόπου ως πηγής πληροφοριών, ιδεών και ενημέρωσης - στη χρήση αυτή περιλαμβάνεται και η εκπομπή ή ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και ενημέρωσης από τους ίδιους τους χρήστες του τόπου, με ή χωρίς τη μεσολάβηση της ιστοσελίδας Bodybuilding Radio.gr και των εντολέων της.

Τα κείμενα, οι ηχητικές πληροφορίες και τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρχικών συγγραφέων ή δημιουργών τους, ακόμη και όταν είναι μεταφρασμένα, συντομευμένα ή ελαφρώς τροποποιημένα.

Η επίσκεψη, επιλογή και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών του δικτυακού τόπου Bodybuilding Radio.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η αποκλειστική αυτή ευθύνη εκτείνεται σε όλες τις έμμεσες ή άμεσες συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από τη χρήση του τόπου.

 

 

© Bodybuilding Radio.gr - All Rights Reserved